Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến thị trường Tây Ban Nha. Những dịch vụ này bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý, bao gồm:
  • Tư vấn cho nhà đầu tư bất động sản nhà ở hoặc các dự án cá nhân cho người nước ngoài.
  • Tư vấn việc thành lập doanh nghiệp: Hướng đến các doanh nghiệp quyết định mở rộng và quốc tế hóa ra nước ngoài và thực hiện hoạt động của họ thông qua hình thức pháp lý lý tưởng phù hợp với quốc gia đích đến.
  • Tư vấn cho việc đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế: Chúng tôi cung cấp tư vấn trong phạm vi hợp đồng (giai đoạn đàm phán và soạn thảo trước) và trong việc bảo vệ và bảo vệ các quyền có được.
  • Tư vấn cho việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng (liên doanh, mua bán, thỏa thuận bảo mật, v.v.): Các thỏa thuận đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về luật pháp ở nơi các doanh nghiệp, công ty thâm nhập để thích ứng với yêu cầu của quốc gia đó. Việt Nam đang trên đà tăng cường mở rộng nhập với thế giới và nhiều doanh nghiệp muốn có mặt ở đất nước này mở rộng và quốc tế hóa sản phẩm. Điều tương tự cũng áp dụng cho các khoản đầu tư được thực hiện bởi các nhà đầu tư Việt Nam tại Tây Ban Nha. Việc soạn thảo tốt một hợp đồng thích ứng cao là điều cần thiết để thiết lập quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, để tránh những thất bại có thể xảy ra, xem xét và cân nhắc các điều khoản quan trọng đến trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng là rất cần thiết.
  • Tư vấn thương mại quốc tế: Khối lượng xuất nhập khẩu lớn từ Tây Ban Nha ngụ ý tuân thủ các quy định của Tây Ban Nha và châu Âu và do đó, việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý phải được đặt lên hàng đầu cho bất cư hoạt động quốc tế nào.
 • Tư vấn tài chính.
 • Tư vấn về thuế.
 • Tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư cụ thể (đầu tư bất động sản, đầu tư vào tài sản tài chính, đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ, v.v.).
 • Tư vấn kỹ thuật (bao gồm các đánh giá về kinh tế, kỹ thuật, v.v.).
 • Tư vấn bất động sản, bao gồm:
  • Rà soát đặc biệt về Pháp lý: Quá trình xem xét tài sản bất động sản, cả ở cấp độ pháp lý, như đăng ký (các loại phí tổn hoặc lệ phí), thành phố (lệ phí hoặc yếu tố ảnh hưởng) hay thuế (các loại thuế chờ xử lý hoặc định giá địa chính).
  • Rà soát đặc biệt về kỹ thuật và đô thị: Đặc điểm xây dựng, tình trạng của tài sản, những vấn đề có thể phát sinh. Thẩm định cơ sở nội thất và tình hình dịch vụ cao.
  • Định giá so sánh để xác định giá trị thị trường của tài sản lựa chọn.
  • Hỗ trợ đàm phán giá cả và hợp đồng.
  • Cơ cấu tài chính: Hỗ trợ đưa nguồn vốn từ các quốc gia khác vào để mua bất động sản.
  • Cố vấn về cho thuế ngay khi mua và khả năng sinh lời của tài sản (thuê, mở doanh nghiệp).

Nhóm của chúng tôi có các chứng nhận chính thức cần thiết của cả Trường Quản trị Tài sản của Barcelona và Lleida, cũng như Trường Đại lý Bất động sản để thực hiện các chức năng này trên cơ sở chính thức.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

WECHAT: sfabogados2016