Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

EurovietnamBridge cung cấp dịch vụ cố vấn cho các doanh nghiệp muốn quốc tế hóa tại thị trường Trung Quốc, giúp thực hiện những bước đầu tiên dự án mở rộng ra nước ngoài.

Từ sự hạn chế của nguồn thông tin về một thị trường mới cũng như sự thiếu kinh nghiệm trong thị trường mục tiêu là một vài rào cản chính có thể phát sinh trong quá trình quốc tế hóa một doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

EurovietnamBridge sẽ đem đến kinh nghiệm, chuyên môn cho các hoạt động mở rộng quốc tế của doanh nghiệp. Vì vậy, sự đồng hành của chúng tôi trên hành trình khởi nghiệp và mở cửa thị trường có tầm ảnh hưởng quan trọng.

  • Tư vấn về thủ tục xuất khẩu.
  • Giải quyết các cuộc tham vấn và chuẩn bị các báo cáo thuộc khía cạnh pháp lý.
  • Tư vấn loại hợp đồng quốc tế phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
  • Soạn thảo riêng loại hợp đồng được chọn, có thể là hợp đồng mua bán, phân phối, liên doanh, v.v.
  • Tư vấn về công việc hậu cần quốc tế.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.