Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tuân thủ theo Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 liên quan đến việc bảo vệ thể nhân và tự do lưu hành dữ liệu (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Đồng thời, chính sách này cũng chấp hành theo quy định Quốc gia cũng như Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, về các dịch vụ xã hội trong mảng thông tin và thương mại điện tử.

Dữ liệu cá nhân của người dùng được thu thập khi truy cập vào eurovietnambridge.com. Việc xử lý sau đó cam kết tuân thủ Chính sách bảo mật này.

Trách nhiệm xử lý

Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp khi truy cập Trang web là eurovietnambridge.com, với số NIF B-67343251, có địa chỉ tại Plaça Francesc Macià 7, tầng 17 của Barcelona (Tây Ban Nha) - Mã bưu điện 08029, được đăng ký hợp lệ trong Đăng ký thương mại của Barcelona, tomo 46716, Folio 184, Hoja B- 528628, Inscripción 1ª.

Dữ liệu cá nhân và thông tin được thu thập thông qua Trang web này sẽ được Eurochina Bridge S.L. lưu trữ và quản lý với tính bảo mật cao nhất, dựa trên lợi ích hợp pháp của bộ điều khiển dữ liệu.

Bộ điều khiển dữ liệu cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật CNTT thích hợp để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng dữ liệu không đúng cách, bị thao túng, gây hư hại hoặc tổn thất.

Mục dích xử lý

Dữ liệu được thu thập thông qua trang web eurovietnambridge.com bao gồm:

  • Dữ liệu nhận dạng, như tên, họ, thông tin liên lạc, v.v.
  • Thông tin bổ sung khác được thu thập khi người dùng liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc khi trả lời khảo sát.

Việc không cung cấp bất kỳ thông tin bắt buộc nào tại thời điểm yêu cầu hoàn thành biểu mẫu dữ liệu, ngụ ý việc thông tin hoặc dịch vụ được yêu cầu sẽ không thể được cung cấp.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp:

  • Tiến hành kết nối các thông tin liên lạc nhận được từ người dùng qua các hình thức trực tuyến khác nhau của trang web hoặc qua các phương tiện điện tử tới EUROVIETNAM BRIDGE.
  • Giao tiếp với người dùng và / hoặc khách hàng thông qua email, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc tương đương khác, liên quan đến các dịch vụ hợp lý và / hoặc cần thiết đã được ký hợp đồng.
  • Thực hiện các nhu cầu phát triển của công ty, phân tích hoặc cải tiến dịch vụ, trang Web, cũng như hoạt động và các công cụ khác của công ty. Ví dụ điển hình sẽ là phân tích hành vi người dùng và nghiên cứu cách người dùng sử dụng trang web (cookie).
  • Vì lợi ích hợp pháp của EUROVIETNAM BRIDGE, chẳng hạn như triển khai các tính năng của trang web và dịch vụ, thực hiện việc quản lý các nhu cầu kinh doanh.

Cùng với sự đồng ý của người dùng, dữ liệu cũng có thể được sử dụng để:

  • Thao tác truyền thông thương mại và tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại www.eurovietnambridge.com.
  • Sử dụng cookie và các công nghệ khác để cung cấp các ưu đãi các gói các dịch vụ của EUROCHINA BRIDGE S.L, trên các trang web của bên thứ ba

Người dùng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân xác thực và thông báo mọi thay đổi hoặc sửa đổi cho người chịu trách nhiệm xử lý. Trong trường hợp người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba, điều này đảm bảo đã thông báo và có được sự đồng ý của bên thứ ba trong việc xử lý dữ liệu cho các mục đích được nêu trong phần này. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào gây ra cho trang web, hoặc cho bên thứ ba bằng cách truyền thông tin không chính xác, sai lệch hoặc không đầy đủ trong các biểu mẫu đăng ký, sẽ thuộc trách nhiệm của người dùng.

Người chưa đủ tuổi vị niên mà không có sự cho phép trước từ cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp (những người chăm sóc, chịu trách nhiệm về các hành vi của người chưa đủ tuổi vị thành niên) không được phép sử dụng các dịch vụ sẵn có trên trang Web. Nếu người chịu trách nhiệm xử lý không có khả năng nhận biết tuổi thật của người dùng, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nên ủy quyền cho những cơ chế cần thiết ngăn chặn người chưa đủ tuổi vị thành niên truy cập trang web và cung cấp dữ liệu. EUROCHINA BRIDGE SL hoặc trang Web sẽ không chịu bất cư trách nhiệm nào.

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân sẽ là điều cần thiết để thực hiện các mục đích thu thập dữ liệu, được thiết lập trong Chính sách bảo mật trước đó.

Trong mọi trường hợp, khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích mà chúng được thu thập, chúng sẽ được lưu giữ lại để dùng trong các trường hợp cần giải quyết khiếu nại tư pháp, hành chính hoặc tài chính có thể xảy ra trong các giai đoạn sau. Điều này cũng đã được thiết lập trong các quy định hiện hành.

Người nhận dữ liệu

Dữ liệu được cung cấp bởi người dùng sẽ không được phép chuyển giao cho bên thứ ba, trừ khi thực sự cần thiết cho việc quản lý và duy trì mối quan hệ liên kết với EUROCHINA BRIDGE S.L. hoặc được ủy quyền trước từ người dùng.

Quyền lợi của người dùng

Người chịu trách nhiệm xử lý thông tin cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng và đảm bảo quyền lợi thực hiện các quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa, giới hạn xử lý, hay di chuyển dữ liệu của họ. Tương tự như vậy, người dùng có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua thư bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

Để thực hiện các quyền này, người dùng phải chứng minh danh tính của họ bằng cách cung cấp tên và họ, bản sao ID hoặc tài liệu tương đương và đồng thời chỉ định cụ thể yêu cầu hoặc thông báo, ngày tháng và chữ ký của người nộp đơn.

Nếu người dùng cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ vi phạm các quy định hiện hành, họ có quyền gửi khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha, mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ công việc hành chính hoặc pháp lý liên quan nào khác.

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, cập nhật và cải chính bất cứ lúc nào, với người chịu trách nhiệm xử lý cần thông báo cho người dùng thông qua trang web hoặc địa chỉ email do họ cung cấp. Mặc dù vậy, người dùng sẽ cần phải chủ động kiểm tra định kỳ hoặc qua mỗi lần truy cập trang web để nhận thông báo chính xác về loại dữ liệu được thu thập và xử lý tự động.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.