Thông báo pháp lý

Điều khoản pháp lý và quy định sử dụng

Việc sử dụng trang web này tuân thủ các điều khoản pháp lý và quy định sử dụng web, do đó, xin lưu ý người dùng cần phải đọc kỹ.

Việc người dùng truy cập vào web và sử dụng các tài liệu chứa trong đó ngụ ý người dùng công nhận đã đọc, hểu rõ và hoàn toàn chấp thuận các quy định hiện tại. Ngoài ra, các quy định hiện tại có thể được sửa đổi đơn phương bởi chủ sở hữu của trang web mà không cần thông báo trước, do đó, người dùng cần phải truy cập và cập nhật thông tin định kỳ.

Dữ liệu nhận dạng

Việc cung cấp thông tin chung về trang web này tới người dùng tuân thủ đúng trách nghiệm và nghĩa vụ thông tin được quy định trong Điều 10 Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, về dịch vụ xã hội liên quan tới thông tin và thương mại điện tử (LSSI-CE).

Chủ sở hữu của tên miền Eurovietnambridge.com là Eurochina Bridge S.L. với số NIF B67343251, có địa chỉ tại Plaça Francesc Macià 7, tầng 17 của Barcelona (Tây Ban Nha) - Mã bưu điện 08029, được đăng ký hợp lệ trong Đăng ký thương mại của Barcelona, tomo 46716, Folio 184, Hoja B- 528628, Inscripción 1ª.

Thông báo pháp lý này quy định việc sử dụng tên miền eurovietnambridge.com hiện tại hoặc với bất kỳ tên nào khác có thể phát sinh trong tương lai, cũng như các trách nhiệm bắt nguồn từ việc sử dụng tên miền đó.

Người dùng

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, dù là thể nhân hoặc pháp nhân, truy cập và liên kết đến trang web này đều được coi là người dùng. Do đó, người dùng luôn được hiểu đã đọc đầy đủ và tuân thủ các điều khoản pháp lý và quy định sử dụng.

Quy định sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web là miễn phí, không yêu cầu bất cứ sự cấp phép nào, chỉ cần người dùng đặt báo hoặc đăng ký trước đó.

Người dùng cam kết sử dụng trang web một cách lành mạnh, phù hợp với pháp luật hiện hành, quy chuẩn đạo đức, thuần phong mỹ tục và trật tự công cộng.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web tuân thủ luật pháp tại các quốc gia khác. Do đó, người dùng cư trú ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Tây Ban Nha khi truy cập và / hoặc điều hướng đến trang web này sẽ tự chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật địa phương.

Sửa đổi

Eurochina Bridge S.L. bảo lưu quyền sửa đổi thông báo pháp lý này một cách đơn phương, hiệu lực từ thời điểm công bố.

Nội dung và chất lượng của trang

Nội dung của trang web nhằm thông báo và công khai các dịch vụ và hoạt động của EUROVIETNAM BRIDGE, bao gồm các dịch vụ tư vấn trên cơ sở xây dựng mối liên kết quốc tế, giữa Tây Ban Nha với các nước châu Á, Mỹ Latinh vàẢ Rập.

Người dùng xin lưu ý các tài liệu được trình bày có thể không phản ánh hiện trạng mới nhất về các vấn đề được nêu.

Chủ sở hữu trang web quản lý tất cả các phương tiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, tính chính xác, độ tin cậy, tính hữu dụng và thời sự đối với nội dung và thông tin cung cấp. Tuy nhiên, việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn trên không được đảm bảo vĩnh viễn.

Hiển thị trên Internet của trang web này không xác định. Tuy nhiên, chủ sở hữu trang web có quyền thực hiện các thay đổi được cho là phù hợp mà không cần thông báo trước, thông qua đó, có thể sửa đổi, xóa hoặc thêm nội dung thông tin dịch vụ cung cấp và cách thức thay đổi hiển thị, giao diện trên trang web.

Dù dưới bất cứ hình thái sử dụng nào, người dùng không bị rằng buộc hoặc cam kết mang tính chất hợp đồng trong việc chỉ định và truy cập thông tin trong trang web này. Truy cập thông tin chỉ đơn thuần là để nhận được nguồn tham khảo thông tin, tư vấn và / hoặc quảng cáo.

Thông báo

Người dùng có thể liên lạc với chủ sở hữu của trang web qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và / hoặc số điện thoại +34 936 111 288/ +34 601 052 496.

Dưới mọi mục đích, việc trao đổi thông tin, thông báo thực hiện qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào cũng đều được coi là hiệu quả.

Các quy định hiện hành yêu cầu một phần hoặc toàn bộ thông tin liên lạc gửi tới người dùng phải được viết thành văn bản. Bằng cách sử dụng trang web, người dùng chấp nhận phần lớn các trao đổi liên lạc qua công nghệ kỹ thuật số.

Sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Người dùng chấp nhận và đồng thuận rằng quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp đối với nội dung, tài liệu được cung cấp trên trang web thuộc về Eurochina Bridge S.L., hoặc người điều hành hay nắm giữ giấy phép sử dụng. Các quyền trên, không giới hạn, thể hiện trên tất cả phạm vi ảnh hưởng của tài sản trí tuệ và công nghiệp như đối với văn bản, hình ảnh, hình vẽ, kết hợp màu sắc, tệp âm thanh và / hoặc video, tệp phần mềm, nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu và thiết kế, lựa chọn các tài liệu được sử dụng, cũng như về cấu trúc, trình bày bất kỳ thông tin và / hoặc nội dung của trang web này.

Nội dung của Web được coi là một chương trình lập trình máy tính, do đó, nó phải tuân theo các quy định của Tây Ban Nha, Liên minh Châu Âu và quốc tế về vấn đề này.

Việc sao chép, sửa đổi, chuyển đổi, xóa, thao tác thêm, phân phối và truyền thông công cộng dù là toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web này, có hoặc không có động cơ lợi nhuận, đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức và bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ chủ sở hữu của trang web.

Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính chất cá nhân một cách nghiêm ngặt, việc truy cập vào Trang web sử dụng thông tin, nội dung trong mọi trường hợp khác đều không được cho phép hoặc cấp phép từ chủ sở hữu.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người dùng thông qua trang web, sẽ được xử lý tuân thủ các quy định của Chính sách bảo mật và quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân cung cấp bởi người dùng qua trang web sẽ trở thành một phần cơ sở dữ liệu trên hệ thống xử lý (tệp và hồ sơ hoạt động), thuộc sở hữu của Eurochina Bridge S.L. - bên chịu trách nhiệm lưu trữ và thao tác dựa trên các quy định của Chính sách bảo mật cho các mục đích chỉ định ở từng trường hợp. Thông tin người dùng sẽ được bảo mật ở cấp độ cao, và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba, mà không có lý do chính đáng về mặt pháp lý hoặc ủy quyền rõ ràng từ người dùng.

Người dùng có quyền truy cập, cải chính, xóa bỏ, giới hạn xử lý hay di chuyển dữ liệu cá nhân của họ bằng cách gửi thông báo chính thức tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua đường bưu điện tới Plaça Francesc Macià 7, tầng 17 của Barcelona (Tây Ban Nha) với Mã bưu điện 08029.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo Chính sách bảo mật .

Chính sách cookies

Chúng tôi xin thông báo tới người dùng eurovietnambridge.com có thể sử dụng thiết bị lưu trữ và phục hồi dữ liệu (cookie) trong hệ thống máy tính của người dùng sau khi người dùng chấp thuận. Điều này có hiệu lực tính từ khi người dùng cung cấp và hoàn thành thông tin liên quan tới việc sử dụng một cách rõ ràng.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo Chính sách cookie.

Liên kết

Trang web này có thể sử dụng phương tiện liên kết, chẳng hạn như links, biểu ngữ, nút chức năng hoặc tương tự, kết nối với các trang web của bên thứ ba. Mục đích là nhằm để tạo điều kiện cho người dùng tìm kiếm và truy cập thông tin sẵn có trên Internet một cách nhanh chóng và tiện dụng.

Khi người dùng truy cập vào các liên kết của bên thứ ba và rời khỏi trang web này, Điều khoản pháp lý, Quy định sử dụng, Chính sách bảo và Cookie nêu trên sẽ hết hiệu lực, bởi ở các trang web tại thời điểm người dùng truy cập, họ cũng có điều kiện và chính sách bảo mật riêng của họ.

Chủ sở hữu của trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mặt nội dung liên kết của bên thứ ba cũng như các thiệt hại có thể gây ra từ việc truy cập, sử dụng bất hợp pháp của cùng một thông tin, truyền thông, ý kiến, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba vì chủ sở hữu của trang web này không có nghĩa vụ phải quản lý và kiểm tra.

Giới hạn trách nhiệm

Người dùng nếu cùng một lúc truy cập vào các trang web khác có chứa rủi ro sẽ tự chịu trách nhiệm cho hậu quả bắt nguồn từ những lần truy cập này. Chủ sở hữu của trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào phát sinh, nhưng có thể hỗ trợ sắp xếp tất cả các phương tiện theo ý của bạn để ngăn chặn sự cố.

Chủ sở hữu trang web có thể buộc người dùng chịu trách nhiệm về việc sử dụng không đúng cách, gây thiệt hại cho bên thứ ba, cũng như các chương trình máy tính hoặc vi-rút có thể xâm nhập, tạo hoặc lưu trữ trên Trang web, có ảnh hưởng xấu tới cả nội dung, chức năng tích hợp của trang web, cũng như thiết bị, hệ thống và chương trình của người dùng.

Ngoài ra, chủ sở hữu trang web sẽ không chịu trách nhiệm với các quyết định của người dùng do thông tin hoặc các thiệt hại khác bắt nguồn từ việc can thiệp trái phép, ngoài tầm kiểm soát của bên thứ ba.

Hoạt động pháp lý

Eurochina Bridge S.L. có quyền thực hiện các biện pháp dân sự hoặc hình sự đối với việc sử dụng không đúng nội dung trang web này hoặc vi phạm các quy định đã nêu trên.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Điều khoản pháp lý và điều kiện sử dụng được định hình như một hợp đồng chung và tại đây, chủ sở hữu trang web đại diện cho nhà cung cấp dịch vụ quy định thông tin chung một cách thường trực, dễ dàng tiếp cận trực tiếp và miễn phí, tới người nhận dịch vụ.

Các điều khoản hiện tại, cũng như mối rằng buộc giữa chủ sở hữu Trang web và người dùng sẽ được giải thích dựa trên quy định của Tây Ban Nha.

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào, các bên đồng ý đệ trình lên Tòa án địa phương của người dùng.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.