Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Chúng tôi là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho các đại lý và doanh nghiệp quốc tế ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Tây Ban Nha.

Chúng tôi tổ chức và phát triển các chương trình đầu tư chiến lược và có khả năng hoạt động như một văn phòng hỗ trợ. Điều này cho phép chúng tôi tiếp nhận các đề xuất đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, với năng lực hiên có bao gồm cả nhân lực, cơ sở và mạng lưới quan hệ kinh doanh, EurovietnamBridge được công nhận là một trong những văn phòng uy tín nhất ở Tây Ban Nha trong việc cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Việt Nam, Trung Quốc và cộng đồng các Quốc gia độc lập (Armenia, Kazakhstan v.v) tại Tây Ban Nha.

Chúng tôi hiện đang hợp tác với một số khách hàng triển khai các chương trình đầu tư khác nhau và luôn chào đón sự gia nhập của các nhà đầu tư mới, ở các lĩnh vực cụ thể:

  • Đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực hậu cần và phân phối.
  • Đầu tư vào các chương trình phát triển và xây dựng bất động sản.
  • Đầu tư vào khởi nghiệp công nghệ.
  • Đầu tư vào các doanh nghiệp nông sản.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.