Về chúng tôi

Về chúng tôi

EurovietnamBridge là một công ty tư vấn quốc tế chuyên thiết lập cầu nối thông thương giữa Tây Ban Nha và Châu Á, Mỹ Latinh, Ả Rập với văn phòng ở Tây Ban Nha (Barcelona và Valencia), Trung Quốc (Bắc Kinh và Thượng Hải), Kazakhstan (Astana), Việt Nam (kế hoạch tại TP HCM).

Hoạt động của chúng tôi dựa trên sự sẵn sàng hợp tác, tham gia vào công cuộc quốc tế hóa các chương trình đầu tư, cũng như trao đổi đa phương và toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau. Về bản chất, EurovietnamBridge đang xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, nền văn hóa và các ngành kinh tế khác nhau.

Đội ngũ EurovietnamBridge
 

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các giải pháp một cách toàn diện, cho các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ trong các dự án đầu tư và quốc tế hóa tại Tây Ban Nha cũng như ở các nước châu Á, Mỹ Latinh và Ả Rập.

Chúng tôi cung cấp:

 eurochinabridge iconTư vấn về đầu tư nước ngoài tại Tây Ban Nha.

 eurochinabridge iconDịch vụ vận động hành lang tại Tây Ban Nha.

 eurochinabridge iconQuốc tế hóa công nghệ môi trường.

 eurochinabridge iconQuốc tế hóa các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp.

 eurochinabridge iconTư vấn kinh doanh với sự hỗ trợ dịch thuật, quản lý và giám sát các hợp đồng phát sinh với Đối tác.

 eurochinabridge iconTư vấn pháp lý ở cả Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.