Vận động hành lang quốc tế

Vận động hành lang quốc tế

Ở Tây Ban Nha và đặc biệt là ở Catalonia có một cơ sở đăng ký vận động hành lang, trong đó xác định các doanh nghiệp hoặc hiệp hội doanh nhân duy nhất có ảnh hưởng đến Chính phủ trong việc ban hành luật hoặc quản lý chính sách.

Việc đăng ký này rất hạn chế và được quy định bởi Luật. Chính phủ là người quyết định có cấp điều kiện vận động hành lang hay không.

Vận động hành lang quốc tế
 
  • Nhóm của chúng tôi sở hữu đăng ký chính thức số 00092 và hiện tại có đủ điều kiện là một nhóm lợi ích cho các mục đích sau: "Thúc đẩy và ảnh hưởng đến việc phát triển các chương trình xây dựng kế hoạch và thành luật, hoặc các phương thức lập pháp khác ủng hộ việc tạo ra một khuôn khổ thuận lợi hơn cho các khoản đầu tư quốc tế. "
  • Cơ quan đăng ký hiện tại của chúng tôi cho phép: "duy trì liên lạc với các cơ quan chính trị thông qua việc kích hoạt các kênh khác nhau, như: tư vấn chiến lược hoặc chiến thuật, các ấn phẩm trên tạp chí, cuộc họp, hội nghị, điều trần với chính quyền và các kênh khác. Liên hệ này sẽ được thực hiện qua đối thoại trực tiếp hoặc văn bản, qua email hoặc thư bưu chính, v.v. "

Đến nay, và nhờ vào năng lực này, cho phép chúng tôi đón tiếp các phái đoàn từ một số tỉnh của Việt Nam, tổ chức các cuộc họp với đại diện chính quyền các cấp và có thể tác động đến các chính sách nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận đầu tư của Việt Nam vào Tây Ban Nha.

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.