Tin tức

Sự Khác nhau giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Empresa. Sl) và Doanh nghiệp Tư nhân (Autonomo)

Bạn đang phân vân khôn g biết nên mở 1 công ty trách nhiệm hữu hạn (Empresa.SL) hay doanh nghiệp tư nhân, hôm nay chúng tôi  sẽ phân tích 1 vài ưu và nhược giữa 2 lịch vực này.

    1. Trách nhiệm

Khoản nợ: Trong khi doanh nhân cá nhân trả nợ bằng tài sản cá nhân của họ đối với các khoản nợ với bên thứ ba (vd: ngân hàng, thuế nhà nước…), thì trách nhiệm của Công ty TNHH chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào công ty.

  1. Hiến pháp công ty

Trong trường hợp tự chủ, thủ tục hiến pháp công ty rẻ hơn và đơn giản hơn nhiều so với việc bạn chọn thành lập Công ty TNHH.

  1. Chi phí quản lý

Những chi phí này thường thấp hơn trong trường hợp tự làm chủ vì kế toán dễ dàng hơn. Ngoài ra, phải ghi nhớ rằng hiện tại, người tự làm chủ có thể áp dụng một phần ưu đãi nhất định trong hạn ngạch An sinh xã hội của họ (Seguridad social):

Năm 2019 mức bảo hiểm xã hội là: 365.23 €/ tháng

Nhận được sự hỗ trợ của nhà nước là 80% trong năm đầu tiên, nếu người tự làm chủ có cơ sở đóng góp cao hơn mức tối thiểu.

Nếu không, nó sẽ có phí hàng tháng là 60 euro trong cùng thời gian.

Giảm tương đương 50% hạn ngạch trong 6 tháng sau giai đoạn ban đầu.

Giảm 30% trong 3 tháng tới.

Và cuối cùng, tiền thưởng tương đương 30% trong 3 tháng nữa.

  1. Đóng góp kinh tế

Việc thành lập Công ty TNHH đòi hỏi vốn cổ phần tối thiểu 3.000 euro, trong khi một người tự làm chủ không được thực hiện khoản giải ngân đó. Mặc dù số vốn này phải được gửi với ngân hàng, nhưng sau đó nó có thể có sẵn cho các chi phí và đầu tư phải được thực hiện.

  1. Thuế

Thuế doanh nghiệp là một loại thuế có thuế suất cố định. Theo nguyên tắc chung, tỷ lệ 25% được áp dụng mà không tính đến việc, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giảm thuế này thông qua bất kỳ khoản khấu trừ nào.

Ngược lại, cá nhân doanh nhân bị IRPF đánh thuế. Như đã biết, thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế lũy tiến có tính đến, ngoài thu nhập có được, hoàn cảnh cá nhân và gia đình của mỗi người nộp thuế.

Theo cách này, chúng ta có thể xác định một cách tổng quát từ khoảng thời gian nào chúng ta nên xem xét đánh thuế cho một hoặc một lựa chọn khác có tính đến thuế suất của IRPF dựa trên cơ sở thuế.

Nguồn: Đội ngũ EUVN

Văn phòng

Barcelona

Plaça Francesc Macià 7, Tầng 17 08029 Barcelona (Tây Ban Nha)

+34 936 111 288 | +34 601 052 496

gestion@eurochinabridge.com
WECHAT: sfabogados2016

© Copyright 2024 EurovietnamBridge. Bảo lưu mọi quyền.